Copyright (c) 2020, Hailey Scorpio.
 


Dessa berättelser får inte reproduceras i någon form för vinst eller på någon annan webbplats utan skriftligt tillstånd från författaren. Författaren kan kontaktas genom att skriva till:

hailey.scorpio@gmail.com